Το ζήτημα της αποκοπής της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας απ’ το πτυχίο μας επανέρχεται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, μετά από συνεδρίαση του Ι.Ε.Π στις 26/5/17, εγκρίνεται απ’ το Υπουργείο Παιδείας και το μόνο που μένει προς συζήτηση είναι οι τελικές λεπτομέρειες υλοποίησής της και η ημερομηνία ψήφισης. Η ρύθμιση αυτή, η οποία έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και την έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση ( 2011) προβλέπει το εξής : την αποστέρηση από τα πτυχία των καθηγητικών σχολών( Φυσικού, Μαθηματικού, φιλολογίας κτλ ) του δικαιώματος διδασκαλίας είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που σχεδιάζει το Ι.Ε.Π :
1. Θεσπίζουν έναν νέο κύκλο σπουδών είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε παράλληλο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών , τον οποίο υποχρεούται να παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί να εργαστεί στην εκπαίδευση. Συνεπώς το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μας παύει να παρέχει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και προκείμενου να την αποκτήσουμε θα πρέπει είτε να κάνουμε μεταπτυχιακό, είτε να ακολουθήσουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα σπουδών πλάι σε αυτό του τμήματος μας.
2. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούνται ειδικές δομές ή μεταπτυχιακά που θα εξειδικεύονται στην επιμόρφωση για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Ήδη στο ΕΚΠΑ έχουν δημιουργηθεί μεταπτυχιακά που παρέχουν διδακτική επάρκεια. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που θα παρέχεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
3. Τα κέντρα αυτά θα είναι και λίγα σε αριθμό, αλλά όπως αναφέρει και το προσχέδιο νόμου του Ι.Ε.Π «Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και αποφοίτων Τμημάτων που δεν μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση στα αντικείμενα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα, οι ειδικές Δομές ή τα ειδικά Τμήματα μπορούν να εφαρμόσουν ειδικά κριτήρια προτεραιότητας ή και επιλογής. Ενδεχόμενο παράβολο τελών εγγραφής θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρείται σε χαμηλό ύψος.» Στην συζήτηση λοιπόν μπαίνει και το θέμα των διδάκτρων. Ευτυχώς το Υπουργείο μας διαβεβαιώνει ότι θα διατηρηθούν σε χαμηλό κόστος, όπως μας διαβεβαίωνε και για το χαμηλό πλαφόν στα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, όταν σήμερα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα επιβάλλουν δίδακτρα ύψους 6000-7000 ευρώ για ένα μεταπτυχιακό. Ο Υπουργός μας λέει ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια αλλά θα πρέπει να βάλουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να την αποκτήσουμε.
Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός του Υπουργείου όμως δεν σταματά εδώ. Από παιδαγωγική επανακατάρτιση θα περάσουν και οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών είτε απασχολούνται στην εκπαίδευση είτε όχι. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «Οι απόφοιτοι (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων -ελληνικών και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής) μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν σε ποιο Πανεπιστήμιο καταθέτουν αίτηση απόκτησης της επάρκειας και να παρακολουθήσουν εκεί τα τυχόν αναγκαία συμπληρωματικά μαθήματα.» Δηλαδή άτομα τα οποία έχουν ήδη πάρει πτυχίο από κάποια καθηγητική σχολή και περιμένουν να ανοίξει το ΑΣΕΠ είτε άτομα που θέλουν να δουλέψουν σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, καλούνται να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο και να λάβουν την έγκριση απ’την Ειδική Δομή ελέγχου και πιστοποίησης Ο.Ε
Αν έχεις καταφέρει να περάσεις μέσα από αυτό τον λαβύρινθο συλλογής πτυχίων, πιστοποιήσεων, μεταπτυχιακών και φυσικά το αντέχει η τσέπη σου ένας νέος κύκλος δοκιμασιών σε περιμένει. Αυτός περιλαμβάνει : α) θεσμό μέντορα και στήριξη , δηλαδή συνεχή επιτήρηση, β) αξιοποίηση του κενού από μαθήματα διαστήματος κατά την έναρξη του σχολικού έτους, γ) μειωμένο διδακτικό ωράριο για τους προσληφθέντες και δ) αξιολόγησή τους μετά το τέλος του πρώτου έτους
Μετακυλούν έτσι την ευθύνη στις πλάτες των φοιτητών και των εργαζομένων στην εκπαίδευση κατηγορώντας τους για ανεπαρκείς. Και αφού σε έχουν κρίνει και σε έχουν προδικάσει ως μη παιδαγωγικά επαρκή, έρχονται να σε καταρτίσουν. Πώς όμως το κάνουν αυτό;

A. Θεσπίζοντας κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί ένας εκπαιδευτικός για να διδάξει. Τα ικανά και αναγκαία κριτήρια του Υπουργείου που αφορούν συνοπτικά την ικανότητα διδασκαλίας των αντικειμένων της συνολικής επιστημονικής περιοχής στην οποία εντάσσεται η εξειδίκευσή του (π.χ. Χημικός να μπορεί να διδάξει όλες τις Φυσικές Επιστήμες) την ουσιαστική παιδαγωγική και ψυχο-παιδαγωγική εκπαίδευση ώστε ο/η εκπαιδευτικός να μπορεί ν’ αντιμετωπίσει προβλήματα πραγματικής σημερινής τάξης, την πρακτική άσκηση επιβλεπόμενη από ειδικό με χρονική διάρκεια που να επιτρέπει βελτίωση και εμβάθυνση της διδακτικής εμπειρίας στοχεύουν στην δημιουργία του νέου εκπαιδευτικού, ο οποίος κάνοντας συνεχώς εκπτώσεις στην επιστημονική του κατάρτιση( π.χ ο απόφοιτος του Χημικού θα πρέπει να γνωρίζει λίγη Χημεία, λίγη Φυσική, λίγη Βιολογία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός σχολείου , το οποίο λόγω των ελλείψεων σε καθηγητές, απότοκο των μη μόνιμων προσλήψεων απ’ το 2008 δεν μπορεί να αναθέσει την διδασκαλία της Βιολογίας σε απόφοιτο βιολογικού τμήματος)θα βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση και αξιολόγηση με σημαντικούς περιορισμούς στην δυνατότητά που του δινόταν ως ένα βαθμό μέχρι και τώρα να ορίσει ο ίδιος τους ρυθμούς της διδασκαλίας του σε εναρμόνιση με τους ρυθμούς των μαθητών που απαρτίζουν την τάξη. Επίσης αναρωτιόμαστε: Πως γίνεται να μην είμαστε παιδαγωγικά και διδακτικά επαρκείς όταν για να διοριστούμε απαιτείται να εξεταζόμαστε από τον ΑΣΕΠ πάνω στην:
1. Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα
2. Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
B. Στερώντας το βασικό επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών το δικαίωμά τους δηλαδή να διδάξουν και δημιουργώντας αποφοίτους πολλών ταχυτήτων. Λαμβάνοντας υπόψιν ως δεδομένο ότι ο απόφοιτος μιας καθηγητικής σχολής θα αναζητήσει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση , εργασία στην εκπαίδευση ,αλλά και ότι οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες καταλαβαίνει κανείς ότι τα κριτήρια που τίθενται , ο τρόπος απόκτησής τους , αποκλείει την πλειοψηφία των φοιτητών απ’ το δικαίωμα να εργαστεί στο αντικείμενο που σπούδασε. Αλλά ακόμα και γι αυτούς που έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την παιδαγωγική επάρκεια πληρώνοντας ακριβά το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο…
Γ. Γνωρίζοντας καλά ότι έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών απ’ το 2008 και ότι δεν πρόκειται να γίνουν καθώς τα μνημόνια και τα πλεονάσματα της κυβέρνησης επιτρέπουν μόνο περικοπές, αποπροσανατολίζουν την συζήτηση απ’ τους χιλιάδες διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να έχουν γίνει και να γίνουν σε ,την πολιτική της περικοπής χρημάτων απ’ την εκπαίδευση εντός του πλαισίου της μνημονιακής κανονικότητας όπου μας έχουν επιβάλλει να ζούμε, την ανεργία, το διαλυμένο εργασιακό τοπίο, την αδυναμία να παρέχουν , όχι την απαιτούμενη παιδαγωγική κατάρτιση, αλλά την δυνατότητα να ζει, να σπουδάζει, να εργάζεται κανείς με αξιοπρέπεια.
Απαιτούμε:
1. Να πάρει άμεσα το τμήμα μας απόφαση που να δεσμεύεται για την διασφάλιση της διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίο μας..
2. Καμία σκέψη για δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να πάρουμε την διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια.
3. Να καταδικαστούν οι προτάσεις του Ι.Ε.Π που προβλέπουν την αποκοπή της παιδαγωγικής επάρκειας απ το πτυχίο μας και την δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και ειδικών δομών.
4. Το πτυχίο μας μόνη προϋπόθεση για να δουλέψουμε στο αντικείμενο μας.

 

0aa2526f21d94ec0cf0dfc24eb7661b7_XL

Advertisements

‘’Για να ζήσουμε πρέπει να αρνηθούμε πως είναι νύχτα, να επιμείνουμε πως θα ξημερώσει’’ [*]

 

Η γενιά μας έχει άρνηση στην πολιτική, έχει απορρίψει την ιδεολογία. Ο καθένας μας πλέον στην καλύτερη μπορεί να βαριέται να συζητήσει πολιτικά, γιατί δεν βρίσκει πια κάποιο νόημα, στη χειρότερη να έχει αποφασίσει ότι η πολιτική είναι για τους «πολιτικούς». Ποιος διαβάζει ακόμη κείμενα στη σχολή(ακόμα και το παρόν κείμενο); Πόσοι διαβάζουμε εφημερίδες, ή βλέπουμε ειδήσεις; Ακόμα και στο διαδίκτυο λίγη κίνηση υπάρχει ειδησεογραφικά.

Η αποστροφή στην πολιτική και την ιδεολογία τροφοδοτείται τα τελευταία χρόνια από την «ιστορία ΣΥΡΙΖΑ», όταν στο όνομα της αλλαγής και της αριστεράς σκόρπισε οποιαδήποτε πίστη πιθανά υπήρχε ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν «έστω και στο ένα δέκατο». Πολλοί εναπόθεσαν τις ελπίδες για μια αλλαγή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εξανεμίστηκαν όμως, μόλις αποδείχθηκε ότι η «κυβέρνηση της αριστεράς» είναι μια απ’ τα ίδια και χειρότερα. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλητηριάζουν καθημερινά τη σκέψη με το «Δεν υπάρχει εναλλακτική» ή με άλλα λόγια,αφού έχει πια αποδειχτεί ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ανατροπές και τομές στην πραγματική ζωή (οι επαναστάσεις ανήκουν στην ιστορία, στο Hollywood, σε ένα καλό μυθιστόρημα), το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι ίσως ένα κοινωνικό μέρισμα, κάποια ψίχουλα στους πολλούς.

Τροφοδοτείται εξίσου ή και περισσότερο από την κοινωνία που «έχτισαν» τα μνημόνια, από τους όρους δουλειάς και ζωής που κυριαρχούν. Όταν όλο και περισσότερο στις εργασιακές συνθήκες κυριαρχούν οι ατομικές συμβάσεις, τόσο ο κάθε άνθρωπος νιώθει όλο και πιο «άτομο», παρά ένα μέρος ενός συνόλου. Όταν κυριαρχεί η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, τόσο χάνονται οι σταθερές και ρευστοποιείται η σκέψη. Όταν, κάποιος δουλεύει για 8 μήνες, για 3 μήνες κάθεται και πάλι απ’ την αρχή, νιώθει αναλώσιμος, η ίδια του η σκέψη καταλήγει αναλώσιμη.  Όταν, κανείς αντιμετωπίζει την εργασιακή ζούγκλα, για να επιβιώσει, μαθαίνει και τους χειρότερους νόμους της ζούγκλας.

Υπάρχει και το αντίστροφο «διάβασμα» της κατάστασης. Θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα δεχτούμε, αν παράλληλα με την επίθεση στα δικαιώματά μας δεν προχωρούσε όλα αυτά τα χρόνια και μια επίθεση στη συνείδηση της νεολαίας; Το πιο αρνητικό αποτέλεσμα της ελληνικής κρίσης δεν είναι τα μνημόνια. Είναι ότι δηλητηρίασε οποιαδήποτε σκέψη ψηλαφούσε άλλους δρόμους, άλλη προοπτική για τη χώρα. Το πιο αρνητικό αποτέλεσμα της κρίσης είναι ότι σκότωσε το όραμα.

Η αποπολιτικοποίηση δεν είναι όμως, ούτε καινούργιο φαινόμενο ούτε απλά αποτέλεσμα της κρίσης. Εδώ και 40 χρόνια το σύστημα πασχίζει να «τελειώσει» με την πολιτική και την ιδεολογία. Με το «δεν υπάρχουν κοινωνίες, μόνο άτομα», που καταργεί  σύνολα, τάξεις, κοινωνικές ομάδες, συλλογικά συμφέροντά, χτίστηκε ο ατομισμός που «βλέπει» μόνο άτομα, χωρίς δεσμούς με τίποτα και με κανέναν. Με την αναγνώριση της «άμεσης, πρακτικής αξίας» σαν μέτρο για το καθετί, οι πολιτικές και ιδεολογίες είναι άσκοπες και ανούσιες και οι κοινωνικές σχέσεις απόλυτα μετρήσιμες. Με το «τα πάντα είναι ζήτημα οπτικής, σχετικά και υποκειμενικά», και άρα  δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα που μπορεί να ερμηνευθεί, να αντιπαλευτεί, να αλλάξει.

Ότι συμβαίνει παρουσιάζεται σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα των εποχών που αλλάζουν, των απαιτήσεων του σύγχρονου κόσμου. Στο περιβάλλον αυτών των ιδεών μεγάλωσε η γενιά μας. Αυτές οι ιδέες μας επηρεάζουν, διαμορφώνουν την στάση μας και την αντίληψή μας.

Με «τελειωμένες» τις ιδεολογίες και την πολιτική, είναι σαν να ζούμε σε ένα διαρκές παρόν. Ποιος μπορεί σήμερα να πει ότι θα σκαρώσει ένα πλάνο 2ετίας ή 5ετίας για τη ζωή του, με σχετική σιγουριά; Πόσο μάλλον μπορεί κάποιος να κάνει μια εκτίμηση για το πού πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο ή να σκεφτεί ότι μπορεί να παρέμβει και να καθορίσει τις εξελίξεις; Ο καθένας μας ζει σε ένα διαρκές παρόν το οποίο αλλάζει συνεχώς και θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στις νέες τεχνολογίες, στις νέες ανάγκες της αγοράς, στις νέες εργασιακές συνθήκες. Από υποκείμενα της ατομικής και συλλογικής ιστορίας μας, γινόμαστε αντικείμενα που πάνω μας δοκιμάζονται πολιτικές, εφαρμόζονται σχέδια και τα παρακολουθούμε με αμηχανία.

Η ψυχολογία γίνεται αυτή που καθορίζει τα πάντα. Μπροστά στον φόβο της ανεργίας, κανείς μπορεί να πανηγυρίσει για μια δουλειά των 400€. Ή άλλος να επιμένει ότι “μπόρα είναι, θα περάσει» γιατί δεν θέλει να κοιτάξει την πραγματικότητα στα μάτια. Ένα είναι σίγουρο, ότι  ένας μήνας ανεργία αρκεί για να αναθεωρήσεις τα πάντα. «Δεν ήμουν αρκετά καλός στη δουλειά;», «δεν πήρα καλούς βαθμούς στη σχολή;» κοκ. Στους έξι μήνες αρχίζεις και σκέφτεσαι αν πήρες τη ζωή σου λάθος. Και πάντα, μα πάντα, ξεχνάς ότι άλλο ένα εκατομμύριο νέοι άνθρωποι είναι στην ίδια κατάσταση με σένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αλλά υπό το βάρος του «τέλους των ιδεολογιών», η ψυχολογία πάντα γίνεται κυρίαρχη. Γιατί αφορά το άτομο. Όχι με εγωιστικό τρόπο. Αλλά με μοναχικό τρόπο. Αποκομμένο από την υπόλοιπη μαζική υπόθεση.

Η αποπολιτικοποίηση και η αποιδεολογικοποίηση λοιπόν, δεν είναι ουδέτερες έννοιες. Στην πραγματικότητα η αποχή και η αποστροφή στο πολιτικό, στην κοσμοαντίληψη (πως λειτουργεί αυτός ο κόσμος), ενισχύει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Η απο-πολιτικοποίηση είναι πολιτική πράξη. Είναι χρωματισμένη πολιτικά. Γιατί πολύ πρακτικά, αν δεν υπάρχει κίνηση αμφισβήτησης της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα συνεχίσει να υπάρχει υψηλή ανεργία, θα συνεχίσουν να κυριαρχούν μισθοί των 400€, θα συνεχίσουν να υποβαθμίζονται οι σπουδές μας. Η άρνηση της πολιτικής, είναι πολιτική.

Και υπάρχει ένας ύπουλος φαύλος κύκλος. Η διπλή επίθεση που γίνεται στα δικαιώματα και στη συνείδησή μας. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο, το ένα παίρνει δύναμη από το άλλο. Αυτή η κατάσταση μας έχει δημιουργήσει μια προφανή αμηχανία. Τα πάντα είναι μάταια. Δεν υπάρχουν ενιαία συμφέροντα και κριτήρια. Δεν υπάρχουν κοινωνίες μόνο άτομα. Αυτό «αποδεικνύεται» κάθε μέρα από την ίδια τη ζωή. Για να επιμείνει κανείς στο άλλο, χρειάζεται τρομακτική επιμονή. Για να αποδείξει κάποιος σήμερα, ότι τα πράγματα αλλάζουν θέλει τρομερή επιμονή.

Σήμερα μπορεί να μην είμαστε στη φάση των τρομερών εξελίξεων, άμεσων ανατροπών, ανάπτυξης κινημάτων και αυτό φαίνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής. Σήμερα μπορεί να μην κρίνεται αν θα πέσει μια κυβέρνηση ή αν θα βγούμε από τα μνημόνια. Το σκηνικό έχει στηθεί. Η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 θα σημαίνει απλά το τέλος του χτισίματος της νέας πραγματικότητας και όχι την ανατροπή της. Αυτό που κρίνεται είναι αν θα φτιαχτεί και ένας νέος τύπος ανθρώπου που θα «ζει» σε αυτή την νέα κατάσταση.

Το ερώτημα που ψηλαφούμε είναι αν θα αποδεχτούμε να γίνουμε ο νέος τύπος του μοναχικού, αγχωμένου, αποπολιτικοποιημένου ανθρώπου που θα ζει στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Ή αν θα υπάρξει μια αντίσταση στην αποιδεολογικοποίηση των νέων ανθρώπων.

Μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο ρεύμα αντίστασης στην αποπολιτικοποίηση και αμφισβήτησης των πραγμάτων;

Σε αυτό το μεγάλο ερώτημα φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε, χωρίς να έχουμε έτοιμες απαντήσεις. Αυτή την συζήτηση θέλουμε να ανοίξουμε το επόμενο διάστημα και θέλουμε να επικοινωνήσουμε με όσους συμφοιτητές πιστεύουν ότι έχει μια αξία το παραπάνω ερώτημα.

 

[*]  παράφραση από ποίημα του Τ.Λειβαδίτη

0aa2526f21d94ec0cf0dfc24eb7661b7_XL

 

Ελλάδα 2017. Ασανσέρ δημόσιου νοσοκομείου κατεδαφίζονται. Νοσοκομειακοί γιατροί αγοράζουν γάντια και αναλώσιμα υλικά από την τσέπη τους. Ειδικευόμενοι γιατροί δουλεύουν εξαντλητικά πολλές ώρες παραμένοντας τις περισσότερες φορές απλήρωτοι.

Αυτές τις καταθλιπτικές συνθήκες αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι στο χώρο της δημόσιας υγείας όσο και οι ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές υπομένουν 5 και 6 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία μας.

Σύμφωνα μάλιστα με μελέτες του ΟΟΣΑ κατέχουμε την Τρίτη θέση όσον αφορά τις δαπάνες στην ιδιωτική υγεία και τα πρωτεία(!) στον αριθμό των ανασφάλιστων ασθενών.

Τα τελευταία 7 χρόνια ζούμε και αντιμετωπίζουμε μια μνημονιακή πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που έχει τσακίσει εργασιακές σχέσεις, έχει συρρικνώσει μισθούς και συντάξεις, έχει εκτινάξει την ανεργία στα ύψη, έχει εξαυλώσει το κοινωνικό κράτος.

Συγκεκριμένα στο χώρο της υγείας η ένταξη μας στο μηχανισμό στήριξης και η υποχρηματοδότηση έχουν δημιουργήσει μια ‘’κανονικότητα’’ για τα νοσοκομεία όπου τα κονδύλια για τα λειτουργικά τους έξοδα εξαντλούνται 2 και 3 μήνες πριν την επαναχρηματοδότησή τους. Για το 2017 στην εκτέλεση του προϋπολογισμού η χρηματοδότηση των νοσοκομείων και του ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ήταν κατά 200 εκ. ευρώ μειωμένη έναντι του στόχου. Το ίδιο δυστυχώς ισχύει και για το 2018 όπου η μείωση φαίνεται ότι θα είναι επιπλεόν 500 εκ. ευρώ. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για έναν προυπολογισμό όπου σε σχέση με εκείνον του 2017 τα κονδύλια για ασφάλεια,περίθαλψη και κοινωνική προστασία είναι κατα 1,6 δις(!) μειωμένα. Η επιβολή αυτών των προϋπολογισμών από τα κλιμάκια ΕΕ-ΔΝΤ και η μη άρνηση του πλαισίου αυτού από την κυβέρνηση έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας των νοσοκομείων με αποκορύφωμα την αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων (!) ώστε τα έξοδα να βαρύνουν τον επόμενο προϋπολογισμό.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκεκριμένη τακτική σε συνδιασμό με τις τραγικές ελλείψεις των νοσοκομείων διαλύει κάθε έννοια δημόσιας υγείας και περίθαλψης και εξαναγκάζει τις διοικήσεις των νοσοκομείων να ζητιανεύουν ιδιωτική χρηματοδότηση.

Τι σημαίνει πρακτικά Ιδιωτική υγεία;

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα υγείας των ΗΠΑ. Ένα σύστημα αρκετά περίπλοκο το οποίο διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία αλλά έχει ως κοινό πυρήνα το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής του να προέρχεται από ιδιώτες. Η παροχή δηλαδή ενός κοινωνικού αγαθού όπως είναι η υγεία έχει καταλήξει έρμαιο στις ορέξεις και στην οικονομική δυνατότητα ενός ιδιώτη!

Έτσι λοιπόν σε μία χώρα όπου η υγεία έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα, η πρόσβαση σε αυτή αποτελεί προνόμοιο των οικονομικά ισχυρών τάξεων.
Συγκεκριμένα στο ελεύθερο-ιδιωτικό μοντέλο υγείας των ΗΠΑ υπάρχουν 37 εκατομμύρια ανασφάλιστοι (εκ των οποίων τα 9,5 εκατ. είναι παιδιά) και άλλοι τόσοι που είναι υποασφαλισμένοι και έχουν πρόσβαση μόνο σε νοσοκομειακή περίθαλψη.
Στην πλέον λοιπόν ανεπτυγμένη οικονομία του πλανήτη κόσμος πεθαίνει στο πεζοδρόμιο διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για ασφάλιση!

Εδώ τίθεται εύλογα το ερώτημα: Τι υγεία θέλουμε;

Εμείς ως νεολαίοι που βιώνουμε καθημερινά την απόρριψη τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και της εργασιακής προοπτικής, ως φοιτητές ιατρικής και ως αυριανοί γιατροί αντιλαμβανόμενοι την υγεία ως ένα κοινωνικό αγαθό οφείλουμε να υπερασπιστούμε ένα καθολικό δημόσιο σύστημα υγείας για όλο το λαό. Οι υπάρχουσες όμως συνθήκες γεννούν συγκεκριμένα ερωτήματα: Πώς μπορεί ένα σύστημα υγείας να σταθεί στα πόδια του όταν κάθε χρόνο μειώνεται η χρηματοδότησή του; Πώς θα λειτουργήσει ένα υποστελεχωμένο δημόσιο νοσοκομείο χωρίς αναλώσιμα; Πώς θα φανεί αποτελεσματικός ένας γιατρός που θα αναγκαστεί με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε να δουλεύει 60 ώρες την εβδομάδα;

Απαντώντας με ψυχραιμία τα παραπάνω ερωτήματα εντοπίζουμε το πρόβλημα στις συγκεκριμένες κεντρικές πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση και κάθε μνημονιακή κυβέρνηση με τις επιταγές της ΕΕ-ΔΝΤ. Όσα ψίχουλα και να μοιράσουν με τα κοινωνικά μερίσματα, όσα ψέμματα και αν εξαπολύσουν για μείωση της ανεργίας η κυβέρνηση για να πανηγυρίσει πλεονάσματα της τάξης του 3,57% μέχρι το 2022 είναι διατεθειμένη να περικόψει από παντού. Έτσι το δίλημμα για τη γενιά μας είναι ένα: υποταγή στο υπάρχον πλαίσιο ή αμφισβήτηση και χάραξη νέου δρόμου για τη γενιά μας και τη χώρα μας αποκομένου από πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας και κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία

Η επιλογή εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας τόσο με έμμεσο τρόπο (υποχρηματοδότηση-υποβάθμιση της δημόσιας υγείας) όσο και με άμεσο (χορηγεία 200εκατ. ευρώ από το ίδρυμα Νιάρχος) έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κατώτερων οικονομικά τάξεων από τις υπηρεσίες υγείας και τη μετατροπή των εργαζομένων σε δρομείς.

Τι να κάνουμε;

Άμεσο καθήκον μας αποτελεί η αμφισβήτηση αυτής της ‘’κανονικότητας’’ που έχουν επέλθει τα δημόσια νοσοκομεία. Η συζήτηση με τους συμφοιτητές μας, η συμμετοχή στις συλλογικές μας διαδικασίες και η επικοινωνία με εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας

Η διεκδίκηση επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης έξω από μνημονιακές δεσμεύσεις και ευρωπλαίσια

Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλους

Η μονιμοποίηση και η πρόσληψη γιατρών έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία μονάδα υγείας υποστελεχωμένη

 

0aa2526f21d94ec0cf0dfc24eb7661b7_XL

 

Με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε στα τέλη του καλοκαιριού ο νέος νόμος που αφορά την λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ΤΕΙ της χώρας, γνωστός και ως Νόμος Γαβρόγλου. Το παρακάτω κείμενο έχει ως στόχο να αναδείξει τον βαθιά αντιδραστικό και ταξικό χαρακτήρα του νέου νόμο για τα πανεπιστήμια που φέρνει μόνο νέα προβλήματα τόσο για τους φοιτητές όσο και για την ιδιά την  λειτουργία των ίδιων  των ιδρυμάτων.

Βασικός στόχος του νόμου Γαβρόβλου είναι η διαμόρφωση ενός πανεπιστημίου που θα «αυτοχρηματοδοτείται» με δεδομένη τη μνημονιακή υποχρηματοδότηση και την εγκατάλειψη της κρατικής υποχρέωσης για χρηματοδότηση. Αποτελεί ποιοτική συνέχεια -και όχι άρνηση όπως λέει η κυβέρνηση- όλων των προηγούμενων μνημονιακών νόμων για την Παιδεία. Όχι μόνο δεν αναιρεί τα βασικά στοιχεία των νόμων Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου αλλά κρατά τον βασικό πυρήνα τους. Προωθεί την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται απ’ τη μια μέσω της συνεχούς μείωσης των κρατικών δαπανών για τα Πανεπιστήμια, αρά την μετακύλιση του κόστους σπουδών είτε στους φοιτητές, είτε κάλυψη των δημοσιονομικών κενών μέσω ιδιωτών. Από την άλλη η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με την δημιουργία νέων μορφών εμπορευματοποίησης εντός του πανεπιστήμιου. Συγκεκριμένα:

Δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Ο νόμος θεσμοθετεί τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, χωρίς μάλιστα να βάζει κάποιο όριο σε σχέση με το ύψος των διδάκτρων όπως είχε εξαγγείλλει. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ’Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται…τα τυχόν τέλη φοίτησης’’ ενώ παρακάτω ότι ‘’ Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται…μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης’’ .  Όσο και αν θέλει να ωραιοποιήσει την κατάσταση η Κυβέρνηση παίζοντας με τις λέξεις και αντικαθιστώντας τα δίδακτρα με τα ‘’τέλη φοίτησης’’, η ουσία παραμένει ίδια. Η συνεχής μείωση της κρατικής χρηματοδότησης θα σημαίνει δίδακτρα για τους φοιτητές και υποβάθμιση των σπουδών μας. Είναι κοροϊδία τα λόγια της κυβέρνησης ότι θα εφαρμοστούν «τέλη φοίτησης» μόνο αν δεν καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα, την περίοδο που το σύνολο των ιδρυμάτων δηλώνει αδυναμία κάλυψης των εξόδων και αρκετά τμήματα φτάνουν στο σημείο να κλείσουν λόγω αδυναμίας πληρωμής των λειτουργικών εξόδων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, την ίδια στιγμή που θεσμοθετεί τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, θεσμοθετεί και πλαφόν στους φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από αυτά λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο νόμος λέει ότι ‘’Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ’’.  Με την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου αποκλείονται χιλιάδες φοιτητές από την δυνατότητα των μεταπτυχιακών σπουδών. Ενώ όσοι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πλέον οι σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου αποτελούν προνόμιο μόνο για λίγους και εκλεκτούς. Ακόμα, η θεσμοθέτηση δίδακτρών στα μεταπτυχιακά  ανοίγει την πόρτα για μελλοντική εισαγωγή διδάκτρων και στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Προϊόντα και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Θεσμοθετούνται προϊόντα και υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα παρέχονται από τα πανεπιστήμια επί πληρωμή. Συγκεκριμένα προβλέπονται προγράμματα που θα παρέχουν πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης από Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του κάθε πανεπιστημίου και διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. Ειδικά για τα πρώτα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος για το πώς θα χρηματοδοτούνται: α) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Κέντρο, γ) έσοδα από εκπαιδευομένους, σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄, δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση[…]  

Παράλληλα, η εισαγωγή των Περιφερειακών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα συμμετέχουν τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες στόχο έχουν την σύνδεση ακόμα περισσότερο του πανεπιστήμιου με την αγορά. Η κατεύθυνση είναι ένα πανεπιστήμιο της αγοράς που θα προσελκύει χρηματοδότηση, θα αξιολογείται, θα αναπτύσσεται ή θα συρρικνώνεται με κριτήριο την αγοραία αποδοτικότητά του.

Καταργήσεις, συγχωνεύσεις σχολών και τμημάτων. Η μειωμένη χρηματοδότηση, δεν επιτρέπει την λειτουργία όλων των τμημάτων. Μετά το περιβόητο σχέδιο Αθηνά και την συγχώνευση πάνω από το 30% των τότε τμημάτων ο νόμος Γαβρόβλου προβλέπει νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων.  Στο νόμο αναφέρεται ‘’Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και μεταβάλλεται η έδρα τους όταν’’ … ‘’επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας’’ .Τα όμορφα λόγια που ακούγονται σε κάθε κατάργηση τμήματος ή σχολής και που ακούστηκαν 5 χρόνια πριν με το σχέδιο Αθηνά ξανάρχονται. Η μεταφορά έδρας ή η κατάργηση ενός τμήματός την περίοδο που το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής της σχολής για τους μαθητές είναι η  πόλη που βρίσκεται το πανεπιστήμιο, ισοδυναμεί και την έξοδο απ’ την εκπαιδευτική διαδικασία και το τέλος των σπουδών για χιλιάδες νέους.

Ένα τέτοιο «σχέδιο Αθηνά 2» προωθείται ήδη από την πίσω πόρτα με τις συγχωνεύσεις σχεδόν όλων των ΤΕΙ πανελλαδικά είτε μεταξύ τους (ΤΕΙ Αθήνας-ΤΕΙ Πειραιά) είτε με τα αντίστοιχα ΑΕΙ της περιφέρειάς τους. Όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από μεγαλοστομίες για «ανωτατοποίηση των ΤΕΙ» ή για συγχωνεύσεις με παιδαγωγικά κριτήρια, είναι εμφανές ότι υλοποιείται το μνημονιακό πλαίσιο που απαιτεί μείωση της χρηματοδότησης και άρα λιγότερα τμήματα, λιγότερους καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους, λιγότερους φοιτητές.

Πέρα από τα παραπάνω, η κυβέρνηση και το υπουργείο προωθούν και τις πάγιες πολιτικές της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ για το χώρο της εκπαίδευσης. Η αναγνώριση των 5ετών προγραμμάτων σπουδών ως master όσο και αν φαντάζει θετική π.χ για τους φοιτητές των Πολυτεχνείων, προωθεί δια της πλαγίου τη διάσπαση των πτυχίων σε bachelor και master. Ο στόχος είναι ένας πρώτος προπτυχιακός κύκλος σπουδών (bachelor) 3ετής, από τον οποίο θα προκύπτει ένας ευέλικτος εργαζόμενος μόνο με τα «βασικά» προσόντα (δηλ. δύο-τρία skills που έχει ανάγκη η αγορά και όχι συνολική γνώση του αντικείμενου που σπουδάζουμε) που στη συνέχεια θα κυνηγάει ατομικά μεταπτυχιακά, εξειδικεύσεις, διάφορα πιστοποιητικά προκειμένου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα κάθε φορά ζητούμενα της αγοράς.

Χρειάζεται να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε με στόχο κάθε σχολή να πάρει θέση ενάντια στο νέο νόμο. Ο κάθε φοιτητής να δώσει την ανακοίνωση στον διπλανό του, να μάθει τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος, να σκεφτεί, να αμφισβητήσει και αρνηθεί έναν νόμο που προωθεί τη διάλυση του δημόσιου-δωρεάν πανεπιστήμιου και την απόρριψη χιλιάδων νέων απ την εκπαίδευσή. Να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε:

Ανατροπή του νόμου Γαβρόγλου  –  Κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά  – Καμία σκέψη για δίδακτρα στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών  

Άμεση κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων 

Καμία χρηματοδότηση – εξάρτηση από ιδιωτικά κεφάλαια

Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία για όλους

 

Ανακοίνωση του Αριστερού Δικτύου Νεολαίας για τις Φοιτητικές Εστίες

 

Η κατάσταση στις Φοιτητικές Εστίες πανελλαδικά είναι αποκαρδιωτική. Η συντήρηση των κτιρίων έχει σταματήσει, οι εργαζόμενοι των εστιών παραμένουν απλήρωτοι και οι παροχές είναι ανύπαρκτες. Στις εστίες του ΕΜΠ εδώ και 7 μήνες 100 δωμάτια του κτιρίου δεν έχουν παροχή νερού, ενώ στις Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το βαρέλι της αθλιότητας δεν έχει πάτο. Μούχλα, σπασμένες ψευδοροφές με τις σωληνώσεις εκτεθειμένες, ασυντήρητα ασανσέρ και σοβάδες που πέφτουν απ’ τα ταβάνια, διακοπή της σίτισης, εκβιαστική είσπραξη παράνομων ενοικίων από τους οικότροφους, αποκλεισμός 200 φοιτητών από τις εστίες λόγω έλλειψης υποδομών και δωμάτια κλειστά που προορίζονται μόνο για φιλοξενίες επί πληρωμή, συνθέτουν το κάδρο της διάλυσης.

Αυτές είναι οι συνέπειες εφτά χρόνων μνημονιακής υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες φοιτητές λόγω της συρρίκνωσης στα όρια της εξαφάνισης των φοιτητικών παροχών σε στέγαση και σίτιση και της εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων και των υποδομών των ιδρυμάτων. Οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο: Είναι η κυβέρνηση Τσίπρα και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που είναι ο αρμόδιος φορέας για τις Φοιτητικές Εστίες. Από τη μία, το Υπουργείο Παιδείας, λόγω του ασφυκτικού μνημονιακού πλαισίου, δεν χρηματοδοτεί πλέον την φοιτητική μέριμνα συνολικά και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, από την άλλη, παίζει κρυφτούλι στο θέμα της οικονομικής του δραστηριότητας.

Προκαλεί οργή, μάλιστα, η έκθεση κόλαφος του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που αποκάλυψε την έκταση των φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς του ΙΝΕΔΙΒΙΜ το διάστημα 2011-2017 με τις ευθύνες να βαραίνουν τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ καθώς τα μέλη του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διορίζονται από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό. Μνημονιακές κυβερνήσεις και ΙΝΕΔΙΒΙΜ παίζουν με αυτονόητα δικαιώματα των φοιτητών και στήνουν «γλέντια διαφθοράς» πάνω στις πλάτες μας.

Πλέον στην μνημονιακή Ελλάδα του 2017 διαμορφώνεται μια κατάσταση που συμπυκνώνεται στο «όπου φτωχός και η μοίρα του» και μας πηγαίνει από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση και το καθολικό δικαίωμα στις σπουδές στο «σπούδαζε ανάλογα με το πόσα έχεις να πληρώσεις». Εμείς δεν πρόκειται να ανεχτούμε την απόρριψη και την απαξίωση μας από τις σπουδές. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των μνημονίων που μας φέρνουν οι δανειστές και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Το μόνο που ζητάμε είναι να σπουδάζουμε με αξιοπρέπεια. Στηρίζουμε τις καταλήψεις των φοιτητών που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. Ούτε ένα βήμα πίσω από τις ανάγκες μας! Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας!

Διεκδικούμε:

  • Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.-Ανέγερση νέων εστιών εδώ και τώρα!
  • Δωρεάν σίτιση και στέγαση για τους φοιτητές.
  • Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους.
  • Πρόσληψη μόνιμου και αξιοπρεπώς αμειβόμενου προσωπικού. – Έξω οι εργολαβίες από τις Εστίες.

 

 

Πολλά θα μπορούσε να γράψει κανείς για την ιστορική εξέγερση του λαού και της νεολαίας της χώρας πριν από 44 χρόνια. Για μια στιγμή που συνέβαλλε στην πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών και καθόρισε την πορεία των πραγμάτων, την μεταπολίτευση. Αναρωτιόμαστε όμως σε τέτοιες επετειακές ημέρες, συγκινεί κάποιον, κινητοποιεί κάποιον, διδάσκει κάποιον, προκαλεί κάτι; Γιατί, έχουμε μια τρομερή συνήθεια στη χώρα μας, ακόμα και αυτή την εξεγερσιακή στιγμή που καθόλου «κανονική» δεν ήταν, ολίγον κανονική να την κάνουμε. Και αν δεν προκαλεί κάτι σήμερα μια εξέγερση που δεν απέχει και πολύ χρονικά, κάποιο λάθος έχει γίνει στην εξίσωση.

 

Έχουμε ανάγκη από μια προσέγγιση πιο ουσιαστική, όχι εθιμοτυπική, όχι απλά να μνημονεύσουμε τους αγώνες του τότε και να καταλήξουμε για άλλη μια φορά στο συμπέρασμα ότι το «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο.

Στις σημερινές συνθήκες το Πολυτεχνείο φαντάζει κάπως «μακρινό» και «ανεπίκαιρο». Όχι γιατί τα αιτήματά του έχουν έστω και στο ελάχιστο δικαιωθεί. Αλλά γιατί η επταετία των μνημονίων και της επιτροπείας από Ε.Ε και ΔΝΤ δεν έχει φέρει μόνο ανεργία, δραματικά μειωμένους μισθούς και συντάξεις, επισφαλή εργασία και μετανάστευση σαν «προοπτικές ζωής» για τη νεολαία, μαζικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Έχει διαμορφωθεί μια νέα κοινωνία, όχι μόνο σε υλικό αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο. Οι κάθε λογής μνημονιακοί, «αριστεροί» και δεξιοί, από τον Τσίπρα μέχρι τον Μητσοτάκη, από κοινού μιλάνε για τον «ρεαλισμό» που επιβάλλει να τηρηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις και πολιτικές. Χύνουν καθημερινά το δηλητήριο του «δεν υπάρχει εναλλακτική» και «δεν αλλάζουν τα πράγματα» στη συνείδηση του κόσμου. Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει σε προεκλογικό ύφος για τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού και δίνει ψίχουλα με το κοινωνικό μέρισμα. Κλέβουν 10, επιστρέφουν πίσω το ένα και η κοινωνία είναι αναγκασμένη να παρακολουθεί αμήχανα αυτή την φανερή κοροϊδία.

Υπάρχει σήμερα ένα τανκ, μια ακλόνητη δύναμη παράλυσης της γενιάς μας. Η δυστυχισμένη συνείδηση του «δεν αλλάζει τίποτα» ή η ατομική συνείδηση του «μπας και γλιτώσω». Και αυτή η δύναμη φαντάζει πιο στιβαρή, πιο ανίκητη κι από το πιο καλά θωρακισμένο άρμα μάχης, από το πιο αυταρχικό καθεστώς. Αν κάποια επικαιρότητα του πολυτεχνείου υπάρχει σήμερα δεν είναι απλά να τιμήσουμε τον ηρωισμό των αγωνιστών του πολυτεχνείου, αλλά να επανανοηματοδοτήσουμε την έννοια της «εξέγερσης».

Κατ’ αρχήν εξέγερση σημαίνει αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση του παλιού και αναζήτηση του νέου. Αμφισβήτηση του «Δεν υπάρχει εναλλακτική», την ίδια στιγμή που ο κόσμος συνεχώς αλλάζει προς το χειρότερο. Αμφισβήτηση της κοινωνικής πραγματικότητας που μας αναγκάζει να βιαζόμαστε να τελειώσουμε τις σπουδές μας για να δουλέψουμε για 400€.

Αμφισβήτηση σημαίνει άρνηση. Άρνηση της συρρίκνωσης της δημόσιας παιδείας, της διάλυσης της δημόσιας υγείας, της εργασιακής ζούγκλας. Άρνηση της πολιτικής ηγεσίας. Αν η γενιά του Πολυτεχνείου αμφισβήτησε το χουντικό καθεστώς και την ωμή δύναμη των τανκς, εμείς μπορούμε να αμφισβητήσουμε το σύγχρονο καθεστώς της μνημονιακής πραγματικότητας και του σύγχρονου τανκ που ισοπεδώνει την σκέψη και συνείδηση της γενιάς μας;

Να αμφισβητήσουμε, να αρνηθούμε, να εξεγερθούμε!

Όλοι στις παλλαϊκές, αντιιμπεριαλιστικές διαδηλώσεις στις 17/11

 

 

Το παρακάτω αποτελεί μια τοποθέτηση του Αριστερού Δικτύου Νεολαίας με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα εντός ΕΑΑΚ. Προφανώς και τα τελευταία περιστατικά μπορεί να μην είναι μοναδικά, να μην αποτελούν κάποια ειδική εξαίρεση, ακριβώς όμως το ότι δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα αλλά και το γεγονός ότι απέκτησαν μια ορισμένη δημοσιότητα μας οδηγούν στις παρακάτω σκέψεις.

 

  1. Σκοπός μας δεν είναι να επέμβουμε στα εσωτερικά ζητήματα των ΕΑΑΚ. Θεωρούμε όμως ότι παύουν τέτοια ζητήματα να είναι εσωτερικά, ότι ξεφεύγουν από τα στενά όρια της εσωτερικής συζήτησης ή «αντιπαράθεσης» όταν: πρώτον, πρακτικές μεταξύ αριστερών δυνάμεων, που παραπέμπουν σε συγκρούσεις οπαδικών στρατών, διαμορφώνουν αντίληψη και συνείδηση στον κόσμο για το τι είναι η αριστερά. Βγάζουν την εικόνα ότι η αριστερά σήμερα είναι κάτι απόλυτα αποκρουστικό, περιθωριακό και εξωγήινο, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα προβλήματα της νεολαίας και των φοιτητών. Είναι πρακτικές που επιτείνουν ακόμη περισσότερο την διάλυση, τον εκφυλισμό και την αναξιοπιστία της αριστεράς. Δεύτερον, γίνεται «εξαγωγή» των όποιων αντιπαραθέσεων πάνω στους φοιτητικούς συλλόγους. Μήπως είναι προβληματικό το κατέβασμα δύο(!) ξεχωριστών πανό Φοιτητικών Συλλόγων, που στοιχειωδώς μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, στην πορεία για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα στην Αθήνα; Πανό με τα ίδια συνθήματα στην ουσία τους, διακριτικά διαχωρισμένα, ανάλογα με το ποια οργάνωση έχει το πάνω χέρι στην τάδε σχολή εντός ΕΑΑΚ, λόγω του χουλιγκανισμού στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά δεν θα μας πείραζε αν αυτό ερχόταν απλά σε αντίθεση με την αντίληψη περί «ανεξαρτησίας» των σχημάτων των ΕΑΑΚ. Μας ενδιαφέρει από τη στιγμή που κυριαρχεί αυτή η αντίληψη ιδιοκτησίας του κινήματος και των φοιτητικών συλλόγων, η αντίληψη ότι ο καθένας μπορεί να σέρνει την υπογραφή κατά το δοκούν αριστερά-δεξιά. Αλήθεια, που διαφέρει αυτή η στενή κομματική λογική από την αντίστοιχη συμπεριφορά της ΚΝΕ, με τις κινητοποιήσεις-παρελάσεις του κόμματος; Πού μπορεί να συμβάλει αυτή η αντίληψη στην ανασυγκρότηση των διαδικασιών των συλλόγων μας;
  2. Πραγματικά δεν μας αφορά, ούτε μπορούμε να διεξάγουμε εξέταση για το ποιος έφταιγε περισσότερο, ποιος άρχισε πρώτος το ξύλο κλπ. Δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την κατάσταση εντός ΕΑΑΚ. Και όχι γιατί, η νεολαία ασφυκτιά και η αριστερά αγρόν αγοράζει. Αυτό θα ήταν τουλάχιστον, μια πολιτική κριτική. Τα ενδο-αριστερά ρινγκ με ρόπαλα, καδρόνια και κράνη δεν έχουν καμιά σχέση με την αριστερή πολιτική. Και επειδή, στην Ελλάδα «ό,τι δηλώσεις είσαι», το θέμα δεν είναι, αν η τάδε οργάνωση και τα τάδε σχήματα των ΕΑΑΚ πανελλαδικά δηλώνουν απερίφραστα ότι καταδικάζουν το τάδε περιστατικό. Γιατί αν το modus vivendi επιτρέπει να είσαι ενάντια στην βία προς τους συναγωνιστές σου φραστικά, αλλά χουλιγκάνος πρακτικά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Όπως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αν θεωρείται πλέον νόμιμο, να πέφτει καμιά ψιλή, να βγαίνουν κάποιες καταδικαστικές ανακοινώσεις, και η ζωή να συνεχίζεται με φόντο την κοινή ιστορική πορεία στην καλύτερη, ή την κοινή εκλογική καταγραφή στην χειρότερη.
  3. Υπάρχει ή όχι ανοχή σε μια «σκληρή» φυσιογνωμία, «ματσό», μάγκικες συμπεριφορές που αναπαράγονται με τα χρόνια; Έχουν ή όχι διαπαιδαγωγηθεί γενεές «συνδικαλιστών» που σφάζουν στο πόδι τον κάθε λογής αντίπαλο; Έχουν ή όχι κυριαρχήσει στις γραμμές της αριστεράς, αντιλήψεις και συμπεριφορές που προσιδιάζουν σε νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες; Από πότε είναι επαναστατικό και αριστερό η στάση σου αντί να στρατεύει νέους αγωνιστές να τους στέλνει στα σπίτια τους στην καλύτερη ή στο νοσοκομείο στην χειρότερη; Οφείλουμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και συνεπείς με αυτά που διακηρύσσουμε.
  4. Προεκλογικά, τον Μάιο του 2017 είχαμε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση με τίτλο «Τι απέγινε η φοιτητική αριστερά;». Δυστυχώς, η επιβεβαίωση αυτής της τοποθέτησής μας είναι τραγικά επίκαιρη, με τους ξυλοδαρμούς μεταξύ συναγωνιστών να είναι το πιο τρανταχτό μέτρο της αποτυχίας μας. Δύναμη της αριστεράς δεν είναι τα κράνη, οι αλυσίδες και τα κάθε λογής φονικά όπλα. Δύναμη της αριστεράς είναι η νεολαία και ο λαός. Αυτούς και μόνο αυτούς πρέπει να υπηρετεί. Από την πλευρά μας επιμένουμε ότι χρειάζεται άλλη φοιτητική αριστερά για να αλλάξει η κατάσταση στο φοιτητικό κίνημα. Αριστερά που δε θα νομίζει ότι ζει εποχές νίκης τύπου ’06-’07, μα θα αντιλαμβάνεται ότι παρεμβαίνει σε μια γενιά που καθορίζεται σήμερα από το περιβάλλον της κρίσης και της μνημονιακής κοινωνίας, σε υλικό και ιδεολογικό επίπεδο. Που θα προωθεί αιτήματα και στόχους που αφορούν όλους τους νέους γύρω από την έλλειψη εργασιακής προοπτικής, την ανεργία, τη μετανάστευη. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά οικοδομώντας μια σύγχρονη φοιτητική αριστερά η οποία έχει κάποια έστω βασικά αντισώματα στην δεξιά νεοφιλελεύθερη κουλτούρα.
  5. Για να είμαστε καθαροί, καταδικάζουμε τα τελευταία περιστατικά βίας εντός ΕΑΑΚ, που τείνουν να γίνουν κανονικότητα. Καλούμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινής λογικής εντός ΕΑΑΚ να υπερβούν εαυτόν και να αποδείξουν την χρησιμότητά τους βάζοντας τον εαυτό τους στην υπηρεσία του φοιτητικού κινήματος. Για μια αριστερή παρέμβαση που θα είναι αποτελεσματική, θα συγκροτεί και θα συγκρατεί δυνάμεις, θα προσπαθεί να αποδείξει την χρησιμότητά της, θα προσπαθεί καθημερινά να αντισταθεί στην διάλυση του φοιτητικού συνδικαλισμού.